Voor psychologen

Wat is een psychologenkring?

Een psychologenkring is een vereniging van klinisch psychologen in een bepaalde regio. De Psychologenkring Gent brengt klinisch psychologen samen uit de zorgregio Gent. Ons groeperen en samenwerken versterkt onze positie binnen de zorgberoepen en onze rol in de maatschappij wordt duidelijker.

Wij vergaderen 4 keer per jaar in het centrum van Gent. Op deze vergaderingen worden uiteenlopende onderwerpen behandeld. Ook wordt er steeds expliciet ruimte gemaakt voor networking.

De Psychologenkring Gent beoogt volgende doelen :

  • Samenstellen van de sociale kaart van de leden van de Psychologenkring Gent en bevorderen van de toegankelijkheid voor doorverwijzers en cliënten
  • Platform voor uitwisseling van visies, evoluties, informatie
  • Ondersteunen van professionele uitvoering van het beroep (vorming, intervisie, wetgeving)
  • Profilering van beroepsgroep naar andere beroepsgroepen toe en deelname aan lokale overlegplatformen
  • Bevorderen van samenwerking, ruimte maken om te netwerken

 

Waarom lid worden?

Psychologenkring Gent kan jouw centrale aansprekingspunt worden wat betreft ons grotere beroepskader. Zo blijf je op de hoogte en omgekeerd kunnen ook jouw ‘lokale’ belangen worden behartigd. Mogelijks ben je ook op zoek naar een fijne intervisiegroep in jouw buurt, of naar een interessant artikel of naar een collega die rond een bepaalde zorgvraag werkt, of naar een collega die jou kan vervangen tijdens je bevallingsverlof…

Welke zijn de voorwaarden om lid te worden?

  • Diploma klinisch psycholoog
  • Erkenningsnummer psychologencommissie
  • Werkzaam in de regio Gent, postcodes 9000, 9030, 9031, 9032, 9040, 9041, 9042, 9050, 9051, 9052.
  • betaling lidgeld: het lidgeld bedraagt €25 per jaar, tenzij je lid bent van VVKP (Vlaamse Verening van Klinisch Psychologen). Leden van VVKP kunnen gratis lid worden van de kring.

Word nu lid!

Ben je zelf klinisch psycholoog en werkzaam in regio Gent, heb je interesse om lid te worden van de psychologenkring Gent? Mail dan nu naar info@psychologenkringgent.be