Voor doorverwijzers

De Psychologenkring Gent beoogt volgende doelen :

  • Samenstellen van de sociale kaart van de leden van de Psychologenkring Gent en bevorderen van de toegankelijkheid voor doorverwijzers en cliënten
  • Platform voor uitwisseling van visies, evoluties, informatie
  • Ondersteunen van professionele uitvoering van het beroep (vorming, intervisie, wetgeving)
  • Profilering van beroepsgroep naar andere beroepsgroepen toe en deelname aan lokale overlegplatformen
  • Bevorderen van samenwerking en netwerking

Op de Psychologenkaart vind je een overzicht van de aangesloten psychologen met hun specialisaties en doelgroepen, per wijk van Gent.
Zo kan je cliënten gerichter doorverwijzen en  gemakkelijker samenwerkingen aangaan met psychologen in uw buurt.

 

Wat doet een klinisch psycholoog?

Klinisch psychologen voeren uiteenlopende taken uit: diagnostisch onderzoek, psychologische begeleiding, psycho-educatie, preventie, etc. Ook hun doelgroepen zijn heel uiteenlopend: kinderen, jongeren of volwassenen, koppels of gezinnen, etc.

Vele klinisch psychologen besluiten na hun opleiding in de klinische psychologie nog een erkende therapieopleiding te volgen. Zij zijn dan niet alleen klinisch psycholoog, maar ook psychotherapeut. Het geven van psychotherapie behoort dan ook tot hun takenpakket. Meestal kiezen deze mensen ervoor om dit in hun titel aan te duiden: ‘Klinisch Psycholoog – Psychotherapeut’.

Psychotherapie is de wetenschappelijke methode die het psychisch lijden van de cliënt opheft, vermindert en/of draaglijker maakt. Door middel van psychotherapie staan therapeuten de cliënten bij in hun persoonlijk exploratief proces. Het universeel werkzame aspect hierbij is de ontmoeting van de psychotherapeut met de cliënt in zijn volwaardig mens-zijn.

Officieel erkend gezondheidszorgberoep

Het beroep van klinisch psycholoog is sinds 2016 erkend als een gezondheidszorgberoep. Dit wil zeggen dat de uitoefening van het beroep van klinisch psycholoog wettelijk beschermd is & dat een onwettige uitoefening dus strafbaar is.

Waar zijn klinisch psychologen actief?

Klinisch psychologen zijn actief in verschillende organisaties voor gezondheidszorg. Enkele voorbeelden zijn de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), psychiatrische instellingen, algemene ziekenhuizen, Centra voor Algemeen Welzijn, …

Daarnaast zijn er ook heel wat klinisch psychologen die als zelfstandige werken binnen een eigen praktijk of groepspraktijk.

Verschil met psychiaters:

Klinisch psychologen werken vaak samen met psychiaters. Psychiaters zijn echter artsen die zich gespecialiseerd hebben in de psychiatrie. Zij mogen, in tegenstelling tot klinisch psychologen, geneesmiddelen voorschrijven.